Opěrné stěny jsou vyrobeny pro široké využití. Například pro výstavbu hnojišť a silážních jam, k vytvoření opěrných stěn, jako podstavy obloukových hal, k výstavbě skladových boxů i v dopravních stavbách.

Opěrné stěny jsou vyrobeny z nepropustného a vysoce pevného betonu. Výhodou je rychlost a snadnost sestavení, okamžité využívání, nízká pořizovací cena a dlouhá životnost. Stěny jsou vyráběny ve tvarech „T“ a „L“. Výška opěrné stěny je volitelná, šířka paty se upravuje dle výšky a tloušťka je také odvislá od výšky opěrné stěny. Jednotlivé díly se dováží na plošině nákladního automobilu. Dno pro silážní jámu musí být dobře vyrovnáno podkladovým betonem.

Operne steny Operne steny